Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 20 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,56 % 10,93 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 31 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,17 % 11,38 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 33 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,46 % 11,70 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 33 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,46 % 11,70 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 29 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,16 % 11,23 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 46 - Otvorená príležitosť 4 0,70 % -3,28 % -2,60 % 9,82 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 13 – Otvorená príležitosť 7 0,70 % -3,28 % -1,01 % 629 859,57 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 26 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,34 % 11,13 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,71 % 10,01 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 29 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,16 % 11,23 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 31 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,17 % 11,38 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 20 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,56 % 10,93 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 47 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -3,38 % 10,12 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 26 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,34 % 11,13 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 23 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,30 % 10,95 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 43 - Otvorená príležitosť 4 0,70 % -3,28 % -0,38 % 9,58 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 15 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,39 % 10,66 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 44 - Otvorená príležitosť 4 0,70 % -3,28 % -1,32 % 9,75 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 38 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,98 % 12,29 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 14 – Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,25 % 10,48 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 46 - Otvorená príležitosť 4 0,70 % -3,28 % -2,60 % 9,82 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 38 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,98 % 12,29 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 14 – Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,25 % 10,48 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 35 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,49 % 11,80 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 35 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,49 % 11,80 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -1,71 % 10,01 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 47 - Otvorená príležitosť 5 0,70 % -3,28 % -3,38 % 10,12 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Impact Investing Responsible Investing 6 0,06 % -3,28 % 2,53 % 17,15 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR 6 2,54 % -3,23 % 0,49 % 15,65 % Detail
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 6 0,14 % -3,22 % 5,58 % 21,87 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy