Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF Capi 6 -0,58% 20,46% 6,61% 19,00% Detail
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)USD - 2378 6 -1,15% 20,48% 1,11% 17,41% Detail
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 6 -1,27% 20,50% 6,95% 19,95% Detail
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD 6 -1,24% 20,51% 5,77% 19,35% Detail
BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF USD Cap 6 -0,66% 20,53% 8,80% 19,06% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 -0,34% 20,56% 4,76% 13,49% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -0,34% 20,59% 5,78% 13,50% Detail
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C 6 -0,64% 20,60% 3,73% 19,30% Detail
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C 6 -0,60% 20,60% 4,69% 19,22% Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C EUR 6 -0,60% 20,60% 4,69% 19,22% Detail
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (dis) 6 -1,85% 20,60% -4,31% 21,60% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund New Asia 6 0,65% 20,61% 3,59% 17,75% Detail
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(Acc)YEN 6 -1,10% 20,66% 0,34% 16,38% Detail
KBC Asset Management Lmtd. - Archipel Portfolio Pro May 90 4 0,87% 20,67% 3,30% 9,16% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Globálny akciový fond , o.p.f. 5 0,94% 20,67% 3,69% 14,21% Detail
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc USD 6 -1,31% 20,70% 5,66% 20,19% Detail
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF 6 -0,47% 20,71% 9,70% 19,89% Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) 4 -0,35% 20,71% 2,96% 12,17% Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR 5 0,00% 20,75% 4,35% 12,37% Detail
Fidelity - Asia Focus Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,43% 20,82% 9,63% 18,04% Detail
Moventum Plus Aktiv Dynamické portfolio 5 0,67% 20,83% 3,75% 13,47% Detail
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 6 0,01% 20,83% 4,81% 19,20% Detail
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (dis) 6 -0,92% 20,83% 3,24% 18,47% Detail
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc 6 -1,39% 20,85% 5,92% 20,62% Detail
Franklin Templeton - Franklin Income Fund A(acc)USD 5 -0,37% 20,85% 3,99% 12,49% Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C USD 6 -1,26% 20,85% 4,67% 20,33% Detail
Allianz China A-Shares A (EUR) (dis) 6 0,22% 20,85% 30,97% 23,00% Detail
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) 5 -1,10% 20,87% 9,04% 16,31% Detail
Franklin Templeton - Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR - 2402 5 0,16% 20,88% 3,07% 16,07% Detail
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR 6 0,79% 20,89% 4,25% 23,72% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy