Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-DIST-EUR 6 0,00 % -0,05 % 6,84 % 12,72 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(ACC)CHF-H1 4 0,26 % -0,03 % 0,75 % 8,42 % Detail
Fidelity - World Fund A-DIST-EUR 6 0,03 % -0,03 % 4,69 % 14,41 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 2 0,00 % -0,02 % 0,01 % 0,99 % Detail
HSBC FTSE 100 UCITS ETF 6 -0,33 % -0,02 % 3,33 % 15,00 % Detail
Fidelity - International Fund A-USD (dis) 6 0,46 % -0,02 % 6,58 % 15,40 % Detail
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 5 0,97 % 0,00 % 4,30 % 10,27 % Detail
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 4 0,75 % 0,00 % 1,51 % 7,18 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund AX(acc)USD 4 0,57 % 0,00 % -2,14 % 8,54 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 0,00 % 0,00 % 6,86 % 12,68 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR 6 0,00 % 0,00 % 6,85 % 12,71 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 0,00 % 0,00 % 6,87 % 12,70 % Detail
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C 6 -0,78 % 0,00 % 2,63 % 14,63 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-EUR 6 -0,10 % 0,00 % 0,03 % 12,52 % Detail
Fidelity - World Fund A-ACC-EUR 6 0,00 % 0,00 % 7,46 % 14,41 % Detail
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD 4 0,41 % 0,00 % -2,63 % 5,92 % Detail
Unibail-Rodamco-Westfield REIT 7 -1,10 % 0,00 % 1,32 % 64,11 % Detail
Neznámý emitent - PERSPEKTIV 7 - Depozitná zmenka 3 -0,02 % 0,00 % 0,78 % 2,36 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 24 - Svetový expres 5 -0,38 % 0,00 % -2,02 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 4 - Svetový expres 4 0,67 % 0,00 % 0,76 % 6,28 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 9 - Svetový expres 4 -0,14 % 0,00 % 0,93 % 7,02 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL VI. - Výber z kvality 5 -0,06 % 0,00 % 3,23 % 12,02 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XIX. - Belgický výber 4 -0,16 % 0,00 % 0,00 % 6,15 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIV. - Česká prémia 4 -0,21 % 0,00 % 1,32 % 12,66 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 17 - Svetový expres 5 0,47 % 0,00 % -1,93 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 90 Short Term 6 5 0,47 % 0,00 % -1,93 % 14,30 % Detail
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF 1 0,00 % 0,00 % 0,08 % 0,00 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Energetika & Verejný sektor 4 0,00 % 0,00 % 0,19 % 7,95 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXIII. - Strom výnosov 3 0,19 % 0,00 % 0,52 % 3,35 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XV. - Depozitná prémia 9 3 -0,09 % 0,00 % 1,23 % 2,55 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy