Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity H EUR 6 1,63 % -7,22 % 5,72 % 26,71 % Detail
Fidelity - Japan Advantage Fund Y-ACC-JPY - instit 6 -0,60 % -7,22 % 9,24 % 18,27 % Detail
CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc 6 0,38 % -7,18 % 5,80 % 16,96 % Detail
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd (C) 6 1,14 % -7,16 % 7,19 % 25,77 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc)EUR 5 -0,13 % -7,14 % 2,50 % 12,31 % Detail
HSBC S&P 500 UCITS ETF 6 -0,65 % -7,13 % 12,08 % 19,56 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE 4 -1,39 % -7,09 % 3,05 % 9,49 % Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Vyvážený o.p.f. 4 -0,04 % -7,07 % 1,54 % 6,53 % Detail
First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHK 5 2,12 % -7,06 % 2,29 % 18,14 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AHK 4 0,92 % -7,04 % 2,19 % 14,03 % Detail
Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,96 % -7,03 % 7,32 % 25,77 % Detail
iShares Core Growth Allocation ETF (dis) 5 -1,66 % -7,01 % 6,57 % 13,00 % Detail
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 6 -0,95 % -6,98 % 12,84 % 20,00 % Detail
Tatra Asset Management - Konzervatívny PLUS fond 3 -0,13 % -6,97 % -3,90 % 3,09 % Detail
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD 6 -0,64 % -6,96 % 12,28 % 19,41 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU 4 0,83 % -6,96 % 5,02 % 7,44 % Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR 6 0,60 % -6,95 % 5,83 % 18,68 % Detail
SPDR® Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF 4 -0,55 % -6,95 % 0,73 % 11,13 % Detail
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 6 -0,60 % -6,94 % 13,19 % 19,51 % Detail
KBC AM - KBC Bonds Emerging Markets 4 -0,96 % -6,93 % 6,79 % 9,05 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AE 4 0,30 % -6,91 % 0,19 % 6,61 % Detail
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Accuimulation 6 -0,57 % -6,87 % 12,32 % 21,22 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 5 0,44 % -6,84 % 8,86 % 17,04 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR - 4819 4 -0,64 % -6,82 % 4,49 % 8,90 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-CZK (hedged) - instit 4 0,75 % -6,79 % 3,98 % 14,22 % Detail
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) 5 1,18 % -6,75 % 6,03 % 16,06 % Detail
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc 5 0,14 % -6,71 % 1,41 % 10,40 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C) 6 0,24 % -6,70 % 4,31 % 20,08 % Detail
BNP PARIBAS GLOBAL LOW VOL EQUITY, Classic H CZK Cap 6 1,39 % -6,70 % 4,48 % 22,06 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR 4 -0,29 % -6,69 % -0,89 % 9,78 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy