Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIX. - Svetová kvalita 4 -0,23 % 0,00 % 2,69 % 8,74 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXVI. - Rast s náskokom 4 0,20 % 0,00 % 2,92 % 5,03 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXIII. - Úrokový klik 3 1,06 % 0,00 % 0,42 % 3,92 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 11 - Svetový expres 4 -0,01 % 0,00 % 0,84 % 6,69 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XI. - Nový potenciál 5 -0,01 % 0,00 % 2,92 % 12,01 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL VI. - Výber z kvality 5 -0,06 % 0,00 % 3,33 % 12,02 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 19 - Svetový expres 5 0,59 % 0,00 % -2,12 % 13,50 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 10 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 0,71 % 6,91 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Quality Stocks 90 Short Term 3 4 0,26 % 0,00 % 0,29 % 8,06 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Európsky výber 3 -0,34 % 0,00 % 0,00 % 4,04 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVII. - Depozitná prémia 19 3 -0,33 % 0,00 % 2,10 % 2,26 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VIII. - Depozitná prémia 6 4 0,00 % 0,00 % 1,83 % 5,56 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XIX. - Depozitná prémia 12 2 -0,09 % 0,00 % 1,17 % 1,92 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Komodity 5 -0,12 % 0,00 % 0,00 % 10,94 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XVIII. - Strom výnosov 2 0,58 % 0,00 % 0,36 % 1,89 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXI. – Depozitná prémia 14 2 -0,09 % 0,00 % 1,26 % 1,71 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL I. – Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,84 % 13,68 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXXIV. - Životná prémia 2 -0,18 % 0,00 % 1,29 % 1,88 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VII. - Depozitná prémia 5 3 0,00 % 0,00 % 1,86 % 4,97 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXVIII. - Výber z kvality 5 0,17 % 0,00 % 4,16 % 14,57 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 3 5 -0,38 % 0,00 % -2,17 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 2. emisia 4 0,40 % 0,00 % 0,00 % 5,58 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XV. - Najlepší z najlepších 3 0,18 % 0,00 % 0,00 % 4,83 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 4 5 -0,07 % 0,00 % -2,16 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXXII. - INVESTIČNÝ EXPRES 4 4 0,03 % 0,00 % 1,72 % 6,73 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XVI. - Depozitná prémia 10 3 -0,09 % 0,00 % 1,16 % 2,26 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL X. - Depozitná prémia 7 4 -0,08 % 0,00 % 1,69 % 6,17 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 16 - Svetový expres 5 0,35 % 0,00 % -2,02 % 11,63 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XIV. - Európsky výber 3 0,18 % 0,00 % 0,00 % 4,76 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 27 - Svetový expres 5 -0,04 % 0,00 % -1,83 % 14,08 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy