Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT 6. emisia 3 -1,00 % 0,00 % 0,84 % 14,14 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVIII. - Depozitná prémia 20 3 0,00 % 0,00 % 1,28 % 2,14 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXII. - Ázijský rast II. 5 0,13 % 0,00 % 3,98 % 14,34 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXX. - Životná prémia 2 -0,18 % 0,00 % 1,28 % 1,81 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXVIII. - INVESTIČNÝ EXPRES 4 0,26 % 0,00 % 0,29 % 8,06 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXI. - Európska šanca 4 0,43 % 0,00 % 2,07 % 4,67 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 24 - Svetový expres 5 -0,38 % 0,00 % -2,17 % 13,45 % Detail
KBC AM - MAXIMAL IX. - Európska kvalita 3 1,96 % 0,00 % 2,11 % 4,12 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXI. - Európska šanca 4 0,43 % 0,00 % 2,07 % 4,67 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 9 - Svetový expres 4 -0,14 % 0,00 % 0,98 % 7,02 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXIII. - Strom výnosov 3 0,19 % 0,00 % 0,53 % 3,35 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIV. - Česká prémia 4 -0,21 % 0,00 % 1,35 % 12,66 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XIX. - Belgický výber 4 -0,16 % 0,00 % 0,00 % 6,15 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVI. - Depozitná prémia 18 2 0,00 % 0,00 % 1,32 % 1,68 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 17 - Svetový expres 5 0,47 % 0,00 % -2,05 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 90 Short Term 6 5 0,47 % 0,00 % -2,05 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Energetika & Verejný sektor 4 0,00 % 0,00 % 0,19 % 7,95 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XV. - Depozitná prémia 9 3 -0,09 % 0,00 % 1,27 % 2,55 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL V. - Výber z kvality 5 0,32 % 0,00 % 4,10 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 5. emisia 6 -0,11 % 0,00 % 0,47 % 16,48 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 7. emisia 3 -0,22 % 0,00 % 0,00 % 4,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 24 - Svetový expres 5 -0,38 % 0,00 % -2,17 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 3 5 -0,38 % 0,00 % -2,17 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XV. - Najlepší z najlepších 3 0,18 % 0,00 % 0,00 % 4,83 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 2. emisia 4 0,40 % 0,00 % 0,00 % 5,58 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVII. - Depozitná prémia 19 3 -0,33 % 0,00 % 2,10 % 2,26 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VIII. - Depozitná prémia 6 4 0,00 % 0,00 % 1,83 % 5,56 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XIX. - Depozitná prémia 12 2 -0,09 % 0,00 % 1,17 % 1,92 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Komodity 5 -0,12 % 0,00 % 0,00 % 10,94 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XVIII. - Strom výnosov 2 0,58 % 0,00 % 0,36 % 1,89 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy