Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXV. - Štart snov 5 0,32 % 0,00 % 0,12 % 10,63 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 8 - Svetový expres 4 -0,00 % 0,00 % 1,01 % 7,55 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 21 - Svetový expres 5 0,06 % 0,00 % -2,16 % 11,75 % Detail
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF 1 0,00 % 0,00 % 0,09 % 0,00 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXX. - Životná prémia 2 -0,18 % 0,00 % 1,28 % 1,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 18 - Svetový expres 5 0,21 % 0,00 % -2,09 % 12,93 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIII. - Úrokový klik 2 0,43 % 0,00 % 0,94 % 1,59 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXIII. - Správny štart 3 4 -0,14 % 0,00 % -1,48 % 9,44 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 28 - Svetový expres 5 0,26 % 0,00 % -1,26 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World 90 Short Term 1 5 0,26 % 0,00 % -1,26 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXI. - Belgický výber II 4 -0,38 % 0,00 % 0,41 % 5,51 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XII. - Depozitná prémia 8 3 0,00 % 0,00 % 1,35 % 2,68 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 2 - Svetový expres 4 0,23 % 0,00 % 1,11 % 6,69 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL IV. - Výber z kvality 5 0,55 % 0,00 % 4,72 % 13,82 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XVII. - Dolárová šanca 4 -2,99 % 0,00 % 0,98 % 17,29 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXV. - Depozitná prémia 3 3 -0,09 % 0,00 % 1,28 % 3,29 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIX. - Svetová kvalita 4 -0,23 % 0,00 % 2,69 % 8,74 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXXII. - INVESTIČNÝ EXPRES 4 4 0,03 % 0,00 % 1,72 % 6,73 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XIV. - Európsky výber 3 0,18 % 0,00 % 0,00 % 4,76 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXVIII. - INVESTIČNÝ EXPRES 4 0,26 % 0,00 % 0,29 % 8,06 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL III. - Rast najlepších 5 0,44 % 0,00 % 4,89 % 13,07 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XVII. - Depozitná prémia 11 3 -0,09 % 0,00 % 1,11 % 2,66 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 3. emisia 3 0,11 % 0,00 % 0,00 % 4,60 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXIV. - Depozitná prémia 2 3 0,00 % 0,00 % 1,25 % 3,11 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXII. - Depozitná prémia 15 2 0,00 % 0,00 % 1,38 % 1,59 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 4. emisia 4 -0,36 % 0,00 % 0,00 % 5,02 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXVII. - Svetová infraštruktúra 6 0,69 % 0,00 % 3,32 % 20,09 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 22 - Svetový expres 5 0,03 % 0,00 % -1,99 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 2 5 0,03 % 0,00 % -1,99 % 14,81 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXI. – Depozitná prémia 14 2 -0,09 % 0,00 % 1,26 % 1,71 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy