Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR 6 -1,25 % -0,69 % 6,78 % 16,86 % Detail
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) 3 0,14 % -0,65 % 2,65 % 7,99 % Detail
Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc 1 -0,04 % -0,65 % 0,38 % 0,49 % Detail
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (dis) 7 -2,05 % -0,61 % 6,68 % 23,92 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Dividend 6 1,29 % -0,60 % 0,12 % 16,18 % Detail
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USD) Acc 6 -1,02 % -0,60 % 11,49 % 17,09 % Detail
SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc 3 0,09 % -0,59 % -0,59 % 8,06 % Detail
SPDR® MSCI Europe UCITS ETF 6 -1,34 % -0,57 % 3,55 % 16,59 % Detail
Allianz Oriental Income - AT - USD - acc 6 1,84 % -0,57 % 7,61 % 20,10 % Detail
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc 6 2,72 % -0,56 % 11,41 % 20,36 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Small Cap (Hedged EUR) 6 -0,04 % -0,56 % 4,90 % 18,24 % Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Privátny o.p.f. 1 -0,03 % -0,56 % 0,85 % 0,40 % Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) 4 0,45 % -0,53 % 2,74 % 12,76 % Detail
UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis 6 0,87 % -0,52 % 5,38 % 24,79 % Detail
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) 6 -1,35 % -0,51 % 7,20 % 16,92 % Detail
Fidelity - Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD 4 -0,43 % -0,48 % 5,15 % 8,79 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) 4 -0,02 % -0,48 % 1,12 % 8,30 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Europsky Rast 1 5 0,38 % -0,47 % 1,28 % 12,49 % Detail
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) 6 -1,35 % -0,45 % 2,57 % 20,02 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. 2 0,05 % -0,45 % -0,07 % 1,41 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610 7 -1,32 % -0,44 % -0,49 % 31,00 % Detail
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR 6 -1,20 % -0,38 % 2,11 % 20,19 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 4 -0,25 % -0,37 % 8,63 % 8,77 % Detail
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR acc 6 -1,46 % -0,37 % -3,92 % 18,25 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)USD - 2378 6 0,08 % -0,36 % 0,43 % 16,42 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 5 - Strieborná Ekonomika 1 5 0,36 % -0,36 % 1,58 % 10,39 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 5 - Strieborná Ekonomika 1 5 0,36 % -0,36 % 1,58 % 10,39 % Detail
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF 7 -2,51 % -0,35 % 5,82 % 25,95 % Detail
Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS ETF 6 -1,15 % -0,34 % 6,21 % 16,88 % Detail
Fidelity - Japan Aggressive Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,89 % -0,34 % 6,07 % 19,54 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy