Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)USD 4 -0,47 % -0,34 % 3,92 % 7,48 % Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)USD 4 -0,47 % -0,34 % 3,92 % 7,52 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,95 % -0,33 % 10,45 % 14,19 % Detail
Fidelity - Global Income Fund A-ACC-USD 4 -0,04 % -0,31 % 3,89 % 7,22 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Eurozone 6 -3,81 % -0,31 % 0,92 % 19,98 % Detail
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation 6 -1,15 % -0,28 % 5,75 % 18,39 % Detail
Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF - D-EUR 6 -1,34 % -0,24 % 1,34 % 19,73 % Detail
KBC AM - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 8 3 0,46 % -0,22 % 1,83 % 9,89 % Detail
BNP Paribas FLEXI I ABS EUROPE AAA - EUR 2 -0,12 % -0,22 % -0,16 % 1,52 % Detail
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund 6 -0,77 % -0,22 % 8,72 % 18,14 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR - 11613 4 -0,14 % -0,21 % 4,51 % 7,71 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Rezervný fond 1 0,09 % -0,19 % 0,66 % 0,38 % Detail
Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF 3 0,09 % -0,19 % -0,13 % 2,41 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE EURO 2 -0,27 % -0,18 % 0,28 % 0,52 % Detail
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y UCITS ETF DR 2 0,01 % -0,18 % -0,06 % 0,80 % Detail
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF 6 -1,49 % -0,12 % 5,19 % 19,31 % Detail
Klépierre SA (REIT) (dis) 7 -1,04 % -0,09 % 12,25 % 289,74 % Detail
Covivio (REIT) (dis) 7 -1,04 % -0,09 % 12,25 % 289,74 % Detail
Invesco MSCI Europe UCITS ETF 6 -1,16 % -0,09 % 5,40 % 16,44 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis) EUR 6 -1,98 % -0,07 % 1,85 % 18,11 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR 6 -1,17 % -0,06 % 4,54 % 21,16 % Detail
Amundi Euro Corporate 0-1 Y ESG UCITS ETF 2 0,01 % -0,04 % -0,27 % 0,50 % Detail
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR 6 -1,17 % -0,04 % 3,28 % 16,58 % Detail
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) 4 0,34 % -0,03 % 1,01 % 11,13 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) 6 -0,43 % -0,03 % 2,57 % 19,88 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Climate Change Fund A(acc) EUR - 1339 6 -1,96 % -0,03 % 3,64 % 18,12 % Detail
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis 6 -1,29 % -0,01 % 10,56 % 19,89 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(acc)CZK-H1 4 0,77 % -0,00 % 0,04 % 9,60 % Detail
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 4 0,75 % 0,00 % 1,54 % 7,18 % Detail
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 5 0,97 % 0,00 % 4,36 % 10,27 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy