Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXVI. - Depozitná prémia 4 3 -0,09 % 0,00 % 1,27 % 3,28 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXX. - INVESTIČNÝ EXPRES 3 4 0,32 % 0,00 % 0,80 % 8,21 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL V. - Výber z kvality 5 0,32 % 0,00 % 4,07 % 13,22 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XV. - Depozitná prémia 9 3 -0,09 % 0,00 % 1,25 % 2,55 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Energetika & Verejný sektor 4 0,00 % 0,00 % 0,19 % 7,95 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 3 5 -0,38 % 0,00 % -2,13 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 24 - Svetový expres 5 -0,38 % 0,00 % -2,13 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 9 - Svetový expres 4 -0,14 % 0,00 % 0,97 % 7,02 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXIII. - Strom výnosov 3 0,19 % 0,00 % 0,53 % 3,35 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIV. - Česká prémia 4 -0,21 % 0,00 % 1,34 % 12,66 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 90 Short Term 6 5 0,47 % 0,00 % -2,02 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XIX. - Belgický výber 4 -0,16 % 0,00 % 0,00 % 6,15 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVI. - Depozitná prémia 18 2 0,00 % 0,00 % 1,30 % 1,68 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 17 - Svetový expres 5 0,47 % 0,00 % -2,02 % 14,30 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIII. - Svetoví giganti 5 0,00 % 0,00 % 1,86 % 13,60 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 2 5 0,03 % 0,00 % -1,95 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 4. emisia 4 -0,36 % 0,00 % 0,00 % 5,02 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXII. - Depozitná prémia 15 2 0,00 % 0,00 % 1,35 % 1,59 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XVII. - Dolárová šanca 4 -2,99 % 0,00 % 0,98 % 17,29 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXIV. - Depozitná prémia 2 3 0,00 % 0,00 % 1,23 % 3,11 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXV. - Depozitná prémia 3 3 -0,09 % 0,00 % 1,26 % 3,29 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIX. - Svetová kvalita 4 -0,23 % 0,00 % 2,66 % 8,74 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Európsky výber 3 -0,34 % 0,00 % 0,00 % 4,04 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXVI. - Rast s náskokom 4 0,20 % 0,00 % 2,90 % 5,03 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 3. emisia 3 0,11 % 0,00 % 0,00 % 4,60 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXIII. - Úrokový klik 3 1,06 % 0,00 % 0,41 % 3,92 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XVII. - Depozitná prémia 11 3 -0,09 % 0,00 % 1,10 % 2,66 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL IV. - Výber z kvality 5 0,55 % 0,00 % 4,68 % 13,82 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XII. - Depozitná prémia 8 3 0,00 % 0,00 % 1,34 % 2,68 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXI. - Belgický výber II 4 -0,38 % 0,00 % 0,41 % 5,51 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy