Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 28 - Svetový expres 5 0,26 % 0,00 % -1,24 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World 90 Short Term 1 5 0,26 % 0,00 % -1,24 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXI. - Belgický výber II 4 -0,38 % 0,00 % 0,41 % 5,51 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XII. - Depozitná prémia 8 3 0,00 % 0,00 % 1,33 % 2,68 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 2 5 0,03 % 0,00 % -1,95 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 22 - Svetový expres 5 0,03 % 0,00 % -1,95 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL III. - Rast najlepších 5 0,44 % 0,00 % 4,85 % 13,07 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXI. - Európska šanca 4 0,43 % 0,00 % 2,05 % 4,67 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 18 - Svetový expres 5 0,21 % 0,00 % -2,05 % 12,93 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XVII. - Depozitná prémia 11 3 -0,09 % 0,00 % 1,09 % 2,66 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 3. emisia 3 0,11 % 0,00 % 0,00 % 4,60 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXIV. - Depozitná prémia 2 3 0,00 % 0,00 % 1,23 % 3,11 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXX. - Životná prémia 2 -0,18 % 0,00 % 1,27 % 1,81 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXII. - Depozitná prémia 15 2 0,00 % 0,00 % 1,35 % 1,59 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXII. - Ázijský rast II. 5 0,13 % 0,00 % 3,93 % 14,34 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 4. emisia 4 -0,36 % 0,00 % 0,00 % 5,02 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVIII. - Depozitná prémia 20 3 0,00 % 0,00 % 1,26 % 2,14 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXVII. - Svetová infraštruktúra 6 0,69 % 0,00 % 3,30 % 20,09 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 2 - Svetový expres 4 0,23 % 0,00 % 1,10 % 6,69 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL IV. - Výber z kvality 5 0,55 % 0,00 % 4,68 % 13,82 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 27 - Svetový expres 5 -0,04 % 0,00 % -1,80 % 14,08 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 4 5 -0,07 % 0,00 % -2,12 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 10 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 0,70 % 6,91 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 19 - Svetový expres 5 0,59 % 0,00 % -2,09 % 13,50 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 6 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 1,14 % 6,98 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXII. - Ázijský rast 5 0,15 % 0,00 % 1,79 % 14,03 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 9. emisia 3 -0,32 % 0,00 % 0,00 % 4,66 % Detail
Neznámý emitent - PERSPEKTIV 3 - Inflačná zmenka 3 -0,00 % 0,00 % 0,78 % 3,24 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXVII. - Depozitný výber 3 -0,01 % 0,00 % 1,78 % 3,77 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXIX. - Životná prémia 2 -0,09 % 0,00 % 0,99 % 1,31 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy