Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 7. emisia 3 -0,22 % 0,00 % 0,00 % 4,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 4 - Svetový expres 4 0,67 % 0,00 % 0,79 % 6,28 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIV. - Česká prémia 4 -0,21 % 0,00 % 1,34 % 12,66 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXIII. - Strom výnosov 3 0,19 % 0,00 % 0,53 % 3,35 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XVIII. - Strom výnosov 2 0,58 % 0,00 % 0,35 % 1,89 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXVIII. - Výber z kvality 5 0,17 % 0,00 % 4,13 % 14,57 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXIX. - Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,81 % 13,68 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL I. – Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,81 % 13,68 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXXIV. - Životná prémia 2 -0,18 % 0,00 % 1,26 % 1,88 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VII. - Depozitná prémia 5 3 0,00 % 0,00 % 1,85 % 4,97 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VII. - Depozitná prémia 5 3 0,00 % 0,00 % 1,85 % 4,97 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXVIII. - Výber z kvality 5 0,17 % 0,00 % 4,13 % 14,57 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 3 5 -0,38 % 0,00 % -2,13 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 24 - Svetový expres 5 -0,38 % 0,00 % -2,13 % 13,45 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXXIV. - Životná prémia 2 -0,18 % 0,00 % 1,26 % 1,88 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 9 - Svetový expres 4 -0,14 % 0,00 % 0,97 % 7,02 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XVIII. - Strom výnosov 2 0,58 % 0,00 % 0,35 % 1,89 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXV. - Depozitná prémia 17 2 0,00 % 0,00 % 1,61 % 1,94 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Komodity 5 -0,12 % 0,00 % 0,00 % 10,94 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXV. - Štart snov 5 0,32 % 0,00 % 0,12 % 10,63 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 8 - Svetový expres 4 -0,00 % 0,00 % 1,00 % 7,55 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 21 - Svetový expres 5 0,06 % 0,00 % -2,12 % 11,75 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXIX. - INVESTIČNÝ EXPRES 2 4 0,11 % 0,00 % 1,08 % 8,38 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Quality Stocks 90 Short Term 4 4 0,11 % 0,00 % 1,08 % 8,38 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVII. - Depozitná prémia 19 3 -0,33 % 0,00 % 2,06 % 2,26 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT - 13. emisia - Soft komodity 6 23,89 % 0,00 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXIV. - Depozitná prémia 16 2 0,00 % 0,00 % 1,23 % 1,56 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XX. - Svetový rast 4 -1,65 % 0,00 % 1,39 % 16,98 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XVI. - Harmonický rast 7 0,00 % 0,00 % 0,20 % 1 932,94 % Detail
ČSOB Poisťovňa, a.s. - MAXIMAL XXXV. - Výnos na dosah 3 -0,07 % 0,00 % 1,35 % 3,85 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy