Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF 7 -0,09 % 14,01 % 5,59 % 36,95 % Detail
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap USD 6 0,20 % 16,09 % -9,57 % 24,59 % Detail
ProShares UltraPro Short S&P 500 (dis) 7 3,26 % 16,43 % -41,17 % 69,91 % Detail
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap USD 7 0,49 % 18,73 % -25,88 % 42,13 % Detail
ProShares UltraPro Short Russell2000 (dis) 7 7,67 % 23,24 % -44,36 % 87,13 % Detail
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Acc 7 -1,43 % 82,73 % 9,77 % 40,95 % Detail
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y 7 1,72 % 91,72 % 1,46 % 38,80 % Detail
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR 7 1,72 % 95,73 % 4,23 % 38,60 % Detail
BNP Paribas Funds Turkey Equity USD 7 3,95 % 97,35 % -1,53 % 39,05 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK ISTANBUL 7 1,63 % 103,19 % 1,49 % 34,27 % Detail
365.invest - Zmiešaný komfortný fond 7 0,00 % 10 189,12 % 900,05 % 7 321,97 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy