Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc 1 0,04% -0,58% 0,59% 0,78%
BNP Paribas Funds Euro Money Market 1 -0,00% -0,43% 1,28% 0,05%
BNP Paribas Funds USD Money Market 1 -0,10% 2,34% 1,92% 5,04%
Generali Konzervativní fond 1 -0,54% -2,76% 2,53% 10,02%
Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307 1 0,00% 2,03% 1,87% 5,03%
Franklin Templeton - Templeton Euro Short Term Money Market Fund A(acc)EUR - 13828 1 0,00% -0,64% -0,14% 0,28%
NN (L) International Czech Short Term Bond - P Cap CZK 1 0,03% -1,88% 0,82% 7,81%
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR 1 0,00% -0,40% 0,16% 0,08%
Eurizon Capital S.A. - Rezervný fond 1 0,02% -0,29% 0,87% 0,86%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Euro Plus Fond, o.p.f. 1 0,11% -0,54% 1,81% 2,49%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f. 1 0,01% -0,10% 0,92% 1,11%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Privátny o.p.f. 1 0,03% -0,34% 1,10% 0,67%
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Cash Euro 1 0,00% -0,66% 1,32% 0,24%
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Cash USD 1 -0,42% 2,92% 2,10% 4,82%
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1 1,01% -3,46% 2,20% 8,95%
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Euro Medium 1 0,00% -0,70% 2,05% 0,71%
Allianz Euro Bond - AT - EUR - acc 2 0,35% 2,02% 3,21% 5,20%
BNP Paribas Funds Euro Bond 2 0,20% -0,14% 2,72% 5,53%
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities 2 0,36% -2,79% -0,51% 6,46%
BNP Paribas Funds Euro Government Bond 2 0,24% 1,58% 3,56% 5,26%
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond 2 0,20% -0,56% 2,65% 2,91%
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities 2 0,27% -1,80% 1,22% 3,88%
BNP Paribas Funds US SHORT DURATION BOND USD 2 -0,10% 5,98% 4,73% 5,27%
Generali Fond korporátních dluhopisů 2 -0,28% -2,62% 4,55% 12,89%
BNP Paribas L1 Bond Euro Premium 2 0,20% -0,62% 2,20% 1,72%
Franklin Templeton - Templeton European Total Return Fund A(acc)EUR - 4817 2 0,13% 2,52% 2,78% 6,74%
Generali CEE Fond konzervativní - EUR 2 0,09% -1,50% 1,14% 4,33%
Generali CEE Fond korporátních dluhopisů - EUR 2 0,30% 0,30% 2,72% 5,97%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR 2 0,21% -1,07% 0,63% 4,22%
BNP Paribas Funds US SHORT DURATION BOND (Hedged EUR) 2 0,00% 2,62% 1,89% 1,88%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy