Aká je výkonnosť dôchodkových schém v Európe?

Aká je výkonnosť dôchodkových schém v Európe?