Ako súvisi kvalita investície a benchmark?

Ako súvisi kvalita investície a benchmark?