Kontakt

Oranžová obálka, občianske združenie
Závada 71
99121 Závada
Slovenská republika

IČO: 52446841
Reg. č.: VVS/1-900/90-56703

Adresa elektronickej pošty:
Tel. č.: +421 910 506 236

Napíšte nám